Yangına ilişkin bir rapor daha yayınlandı

img

MÊRDÎN - Emek ve Demokrasi Platformu yangına dair hazırladığı ön raporda, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Mêrdîn Emek ve Demokrasi Platformu Mêrdîn’in Şemrex (Mazıdağı) ve Amed’in Xana Axpar (Çınar) ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde gerçekleşen yangın felaketine dair ön rapor açıkladı. 
 
Platform tarafından oluşturulan komisyonun 23 Haziran’da yangın bölgesinde yaptığı saha çalışması, gözlemleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda hazırlanan raporda yaşanan ihlal ve eksikliklere dikkat çekildi. 
 
'ANAYASAL HAKLAR İHLAL EDİLDİ'
 
Raporda, yaşam ve maddi ve manevi varlığın geliştirilmesi hakkı, barınma ve konut hakkı, mülkiyet hakkı, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, eğitim hakkı, tabiat ve kültür varlıklarının korunması hakları başta olmak üzere birçok anayasal hak ihlalinin gerçekleştiğine vurgu yapıldı.
 
'TAZİYE EVİNDE ELEKTRİK YOK'
 
Raporda, “Adil, ekonomik çevre ve iklim dostu enerjiye ulaşım en temel insan hakkı iken yas sürecinde köylerde elektrik kesintilerinin olduğu ve taziye evlerinde jeneratörlerin kullanıldığı görülmüştür. Kırsal mahallelerde elektrik kesintileri yıllardır rutin bir hal alırken, kesintilerden kaynaklı birçok hanenin elektrikli ev aletinin yandığı, tarımsal sulamaların yapılamadığı, verilen enerjinin de düşük voltajlı olduğu tanıklardan öğrenilmiştir. Görgü tanıklarının beyanı ve elektrik konusunda uzman kurumların ve kişilerin yaptığı teknik incelemede yangının DEDAŞ’a ait elektrik tellerinden çıktığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. 
 
HALK ASKERLERCE ENGELLENDİ
 
Elektrik tellerinin çarpışması sonucunda oluşan kıvılcımın ekili alanlara yansıması sonucu oluşan yangına resmi kurumların geç müdahale ettiği bilgisi de raporda yer aldı. Raporda, “Görgü tanıklarının beyanlarına ve görsel kayıtlara göre kırsal Mahallelerde  rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangına havadan müdahale edilmemiş, yangın söndürmeye gelen halk askerlerce engellenmiştir. Yangının gece meydana gelmesi ve bazı yerleşim yerlerine ulaşımın zorluğu nedeniyle karadan müdahale yetersiz kalmıştır. Havadan müdahale edilmemesi yangının yayılmasına, kayıpların artmasına ve tahribatın büyümesine neden olmuştur” denildi. 
 
'DEDAŞ DELİL KARARTMAYA ÇALIŞTI'
 
Yangının başladığı Tobinî (Köksalan) mahallesinde elektrik direklerinin 1988 yılında kurulduğu ve 36 yıllık süreç içerisinde bakım, yenileme ve onarım çalışması yapılmadığı tespitine yer verildiği raporda, “Diğer kırsal mahallelerde yapılan incelemelerde de elektrik direklerinin eski olduğu, aralarda birçok ekler olduğu, denetim ve onarımların zamanında yapılmadığı, iletim hatlarında birçok ek ve liflenmelerin olduğu,  elektrik işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda hiçbir önlemin alınmadığı tespit edilmiştir. Mağdurların beyanlarına göre yangın sabahında DEDAŞ görevlileri tarafından direklerde ve iletim hatlarında onarımlar yapılmıştır. Bu da delillerin karartılmaya çalışıldığı endişesini doğurmaktadır. Birçok iletim hattında ömrünü tamamlamış tahta direklerin kullanıldığı, direklerdeki OG (Orta Gerilim) sigortalarının yerinde olmadığı, iletim hatları güzergahında yangına karşı hiçbir hazırlığın yapılmadığı ve önlemin alınmadığı, birçok hattın gevşek olduğu yerinde yapılan incelemelerde tespit edilmiştir. Trafo postasının enerji nakil hattının altına yerleştirilmesi hem bakım onarım açısından hem de acil müdahale gerektiren hallerde can ve mal güvenliğini riske atacağı açıktır. Tüm bu bulgular yeni yangınlara neden olacak önemli eksiklikler olarak değerlendirilmektedir” tespitine yer verildi. 
 
'DAĞITIM ŞİRKETİNİN İHMALİ'
 
Yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisinin olması gerektiğine işaret edilen raporda, “İşletme sorumlusu mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır. (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 60) ibaresi gereğince kuyu sulama tesisleri her ne kadar özel hat dahi olsa ilgili dağıtım şirketinin yüksek gerilim işletme sorumlusu olmadan hattı enerjilendirmemesi gerektiği açıktır. Tüm yüksek gerilimli tesislerde işletme yönünden işletme sahibini enerji sağlayan kuruluş nezdinde temsil etmekle görevli olan kişi işletme sorumlusudur. Enerji sağlayan kuruluştan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti arıza ve benzeri konularda enerji sağlayan kuruluş ile gerekli ilişkileri sürdürmek işletme sorumlusunun görevidir. Sorumluluk alınan tesisle ilgili olarak en fazla dört ayda bir tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara, varsa sorunlara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin enerji sağlayan kuruluşa, işverene ve ilgili EMO birimine vermek üzere rapor düzenlemek işletme sorumlusunun yükümlülükleri arasındadır. (Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği) ibaresi gereğince bölge tesislerinde İşletme Sorumlularının kanunun emretmesine rağmen bulundurulmaması ihmaller zincirinin en zayıf halkasını oluşturmakta ve her türlü kazaya sebebiyet vereceği açıktır. Yüksek Gerilim İşletme Sorumlularının bulunduğu sahalarda en fazla 4 ayda bir saha kontrolü yapılacağından riskler öngörülebilir ve önlenebilir olacağı açıktır. Dağıtım şirketinin ağır ihmali olduğu düşünülmüştür” denildi. 
 
50 BİN DEKARLIK ALAN YANDI
 
Yapılan haritalama çalışmaları ve alandan yapılan ölçümler sonucunda 50 bin dekarlık alanın yandığı tespitine yer verilen raporda, “Bu alanın içerisinde sulu ve susuz tarım arazileri, ormanlık alan, çayır ve mera alanları bulunmaktadır. Aşağıda tabloda verilen rakamlar ÇKS kayıtlarından elde edilen genel veriler olup, yerinde yapılan inceleme ve ölçümlerden yaklaşık 9000 dekarlık hububat alanının yandığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. 
 
ANIZA DAİR TESPİTLER
 
Raporda, yerinde yapılan incelemelerde yangının bir anız yangını olmadığı tespit edildi. Raporda, “Kırsal mahallelerde anız yakmalarının hububat bitkilerinin hasadından sonra yapıldığı bilinmektedir. Yerinde yapılan incelemelerde yangın bölgelerinde hasat sezonunun bitmediği, yanan alanlarda yoğun buğday ve arpa başaklarının yandığı ve arazilerde yanmış başakların olduğu tespit edilmiştir. Sulu tarlalarda sulama borularının kaldırılmadığı ve yandığı, borularla beraber birçok alet ve ekipmanın ve birçok sondaj kuyusunu yandığı ve yangından zarar gördüğü gözlemlenmiştir. Tüm gözlemler ve veriler yangının anız yangınından kaynaklanmadığı tespitine varılmıştır” denildi. 
 
'YAŞAM ALANLARI YOK OLDU'
 
Raporda, “Tanık beyanları ve yerinde yapılan tespitlerde yangından kaynaklı yaklaşık bin 500 koyun ve keçinin, birden çok eşek ve köpeğin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Yangın çıkan alanda 20 bin civarında küçükbaş, bin civarında büyükbaş hayvan varlığı düşünüldüğünde afet sonrası yanan 30-35 bin dekarlık alanda otlatma imkânları kalmadığından hayvanların besleme alanların yok olması ciddi sorunları beraberinde getirilecektir. Bunların yanında yaklaşık 1500 dekarlık ormanlık alanının yanmış olduğu on binlerce palamut ve meşe ağaçları yangın felaketinden etkilendiği tespit edilmiştir. Yangın alanında genel olarak görülen binlerce tilki, keklik, kertenkele, tavşan ve kaplumbağa vb. hayatını kaybetmiş, yaşam alanları yok olmuştur. Toprağa yararlı olan birçok yeraltı ve yer üstü mikroorganizma yangından etkilenmiştir” denildi. 
 
Yangın dumanındaki ince partiküllerin ağır/kalıcı kalp ve akciğer hastalıkları, kanser ve erken ölümlere sebebiyet verebileceğine işaret edilen raporda, astım, KOAH, bronşit gibi kronik akciğer hastalıkları ve kalp-damar hastalıkları olanların, yaşlılar, çocuklar, hamileler, şeker hastalığı (diyabet) tanısı bulunanların daha büyük risk altında olduğu vurgulandı. Mêrdîn merkezi ve ilçelerinde yanık tedavi ünitesi bulunmaması sebebiyle çok sayıda yaralının civar illere sevk edildiği ve bu durumun yanık gibi acil müdahale gerektiren bir durum için yaşanan kayıpların artmasına sebep olduğu tespitine yer verildi. 
 
PSİKOSOSYAL DURUM
 
Yangından dolayı yerel halkta psikososyal etkilerin olduğu belirtilen raporda, “Yangının ruhsal açıdan zorlayıcı travmatik olaylara neden olduğu tespit edilmiştir. Afet psikolojisinden en çok kadın ve çocukların etkilendiği görülmüştür. Afetin etkisi bölgesel olup uzun bir süre devam edecektir. Afetin etkisi, toplumun kendi kaynaklarını kullanarak başa çıkma kapasitesini aştığından ulusal veya uluslararası düzeyde sorumlulukların yerine getirilmesi gerekmektedir. Küçük yaşta ve bakıma muhtaç çocukların ilgisiz kaldığı, temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığı ve çocuk güvenliğinin büyük bir riskte olduğu gözlemlenmiştir. Zira velileri veya yakınları yanında olmayan çocukların her türlü istismara açık olduğu gözlemlenmiştir. Bakıma muhtaç çocukların,  anneleri yanlarında ağlarken tepkisiz ve sürekli gülmekte olduğu, bununla birlikte çocukların yangın kelimesini duyduğunda veya yangınla ilgili bir durum anlatıldığında dahi aynı tepkileri verdiği görülmüştür” denildi. 
 
KADINLARIN DURUMU
 
Kadınların durumuna da dikkat çekilen raporda, “Kadınların taziye evinde mevsim koşullarının üzerindeki sıcakta sadece üstü kapalı bir çadırlarda beklediği, kadınların bebek bezi değiştirme, emzirme gibi ihtiyaçları tenha buldukları duvar diplerinde ve hijyenik olmayan ortamlarda karşılamak zorunda kaldıkları tarafımızca gözlemlenmiştir.  Kadınların ve kız çocuklarının özel ihtiyaçları olduğu düşünüldüğünde özellikle ped, iç çamaşırı gibi ihtiyaçlara ulaşmakta zorlandıkları bununla birlikte ortak tuvalet kullanımı ve bu tuvaletin yüzlerce kişi tarafından kullanıldığı göz önünde bulundurulduğu zaman kadınlar ve kız çocukları belli sağlık problemlerine açık hale gelmektedir” ifadeleri kullanıldı. 
 
SORUŞTURMA AÇILMALI 
 
Raporun hukuki değerlendirme kısmında, öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, taksirle ölüme sebebiyet verme, yaralamaya sebebiyet verme, mala zarar verme, genel güvenliği tehlikeye sokulması, görevi kötüye kullanma, suç delillerinin yok etme, gizleme ve değiştirme suçları ile orman yangınına sebep olma suçları kapsamında resen soruşturma açılması gerektiği belirtildi. 
 
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN
 
Raporda, “Mardin Emek ve Demokrasi Platformu olarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerimizi yineliyoruz. Afete dönüşen yangın felaketinin insan kayıplarının yanında toplumsal, ekolojik ve ekonomik açıdan da büyük kayıplara yol açtığını yerinde yapılan incelemelerde tespit edilmiştir. Can ve mal kaybının yaşandığı, köylülerin doğal yaşam alanlarının yok edildiği, flora ve faunanın tahrip olduğu bu felaketin sonuçlarına acil müdahale edilebilmesi için bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerekmektedir. Afet risk yönetimi tüm aşamalarıyla bütüncül biçimde uygulanabildiği takdirde bu kayıpların azaldığı bilinmektedir. Sadece afet sırasında veya sonrasında yapılacak çalışmalara değil afet öncesinde afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulamaların yapılması hayati önemdedir. Özellikle afet öncesinde alınacak risk azaltıcı tedbirlerle olması muhtemel zararların önüne geçilebilmektedir. Yaşam ve maddi ve manevi varlığın geliştirilmesi hakkı, barınma ve konut hakkı, mülkiyet hakkı, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, eğitim hakkı, tabiat ve kültür varlıklarının korunması hakları başta olmak üzere birçok anayasal hak ihlalinin yaşandığı bu yangında kentimizdeki disiplinlerin bir arada çalışmasının ve kurumlar arası işbirliğinin önem arz ettiğinin bilincindeyiz. Konunun takipçisi olacağımızı, gerek kamu ve özel kurumlar gerekse de sivil toplum dinamikleri ile beraber dayanışma içinde çalışmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz” denildi.
 
 

Diğer başlıklar

00:39 'Öldürme’ yasasına tepki: Sokağın gücünü göstermesi gerektiği bir sürece girdik
23/07/2024
22:57 Hayvanları ‘öldürme’ yasası komisyondan geçti
21:38 Kayyım nöbeti 42’nci gününde: Kurdistan’ı görün
20:43 İntihar eden işçiyi LC Waikiki önünde andılar
20:38 'Öldürme' yasası protesto edildi: AKP elini hayvanlardan çek
19:47 TJA’dan Silopiya’da okuma etkinliği
19:45 ‘Ulusal birlik ruhuyla kenetlenmeye çağırıyoruz’
19:32 Amed’de kadınlar özel savaş politikalarını konuştu
19:27 Vetfa Ecevit davasında ‘özel savaş politikaları’ vurgusu
18:34 Kayyıma karşı ‘Demokrasi İçin Kadınlar’ oluşumu
17:57 İzmir’de ırkçı saldırı
17:29 Trabzonspor ‘Zimanê Kurdî’ paylaşımını kaldırdı
16:56 Cizîr’de kaza: 1 ölü
16:41 ‘Yerel hizmetler ve ortak akıl’ buluşması: Amed model bir kent olabilir
16:35 Orman kıyımına karşı Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru
16:10 Hasta tutsak Tiryaki: 3 aydır revire çıkarılmıyorum
15:50 Belediyeden 'çöp' provokatörleri hakkında suç duyurusu
15:47 Mersin’de 13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
15:39 Özel: MHP’lilerin tek fikri AKP’lileri savunmak
15:35 Filistinli gruplar 'ulusal birlik' hükümetinde anlaştı
15:33 Tahliyesi 5 kere engellenen tutsak özgürlüğüne kavuştu
15:28 İzBB'de eylemler devam ediyor
14:56 Sulama kanalında kadın cenazesi bulundu
14:47 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı
14:15 Elektrik akımına kapılan anne ve kızı yaşamını yitirdi
14:03 Askerlerle trafo sökmeye gelen DEDAŞ'a tepki
13:28 DEM Parti’den İlçe Eşbaşkanı Özperçin’in tutuklanmasına tepki
13:18 İpek Bakırhan yarın Qers’te son yolculuğuna uğurlanacak
12:53 HDP’li siyasetçilerin ilk duruşma tarihi belli oldu
12:45 Mazlum Ebdî'den Türkiye ve Suriye'ye mesaj
12:39 Metal işçisi kadınlardan eşitlik için 15 talep
12:23 Bahçeli'den tehdit
11:55 Bakırhan'ın annesi hayatını kaybetti
11:54 Oy pusulalarını yakan AKP'liler hakkında dava
11:21 Abdullah Öcalan’ın avukatlarından yeni görüşme başvurusu
11:14 Bursa'da yan yana iki fabrikada yangın
10:55 DEM Parti'nin sonuç bildirgesi: Temel görev ortak mücadele hattı
09:44 Kürt ve feminist kadınlar saldırılara karşı mücadele hattı inşa ediyor
09:42 Fransız senatör Abdullah Öcalan ile görüşmek için bakanlığa başvurdu
09:22 Saldırılar ekosistemi bozuyor
09:20 Hastane yemeğinden zehirlenen çalışan: Tedavi edilmedik, rapor verilmedi
09:19 Dr. Berwarî: Hedef işgal, kazanımlar tehlikede
09:17 Lozan'ın 101’nci yılı: Kürtler birlik olmalı
09:13 Kurdistan'a kaybettiren çizgi: KDP
09:07 Klimaların çalışmadığı hastane için enfeksiyon uyarısı
09:04 İşte kayyımların AKP'li 'özel' memurları
09:01 Tahliye edildiği cezaevindeki ihlalleri anlattı
09:00 23 TEMMUZ 2024 GÜNDEMİ
08:29 35 parti ve örgütten saldırılara ortak tepki
22/07/2024
23:08 Sahilde halay çeken gençler gözaltına alındı
22:35 Cizîr'de 2'nci Geleneksel Futbol Turnuvası başladı
20:53 Türkiye’nin saldırıları protesto edildi
20:33 Kayyım nöbeti: İktidar meşruluğunu yitirmiştir
20:06 AKP’den hayvanları ‘öldürme’ yasasında ‘ötenazi’ oyunu
19:27 Cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Yüksel defnedildi
18:23 Çanakkale’de deprem
16:43 Hayvanları öldürme tasarısında AKP-CHP görüşecek
16:40 Kadınlar için soyadı düzenlemesi paketten çıkarıldı
16:32 Tutsak yakınlarının 'Özgürlüğe ses ver' direnişi sürüyor
16:31 Cinsel saldırı suçundan yargılanan akademisyene hapis ve para cezası
16:19 DEDAŞ çiftçilerin trafolarını söktü
15:43 Şirnex'te yaralı bulunan kişi yaşamını yitirdi
15:35 'Öldürme' yasası görüşmeleri protestolarla başladı
14:58 Cezaevinde şüpheli ölüm: Çakmak gözden kaçmış!
14:32 Abdullah Öcalan'a 3 aylık aile görüş yasağı
14:21 CHP'den hayvanları 'öldürme' yasasına karşı 'direnme' çağrısı
13:34 Koçyiğit: Ülkede tarihin en büyük yoksulluğu yaşanıyor
13:34 Suya giren çocuk hayatını kaybetti
13:30 Kemal Türkler mezarı başında anıldı
12:56 Gazeteciler 'haber' verdi: Geçinemiyoruz
12:43 Emeklilere zam farkı ödemesi tarihi belli oldu
11:48 Merkez Bankası'nın dolar tahmini
11:31 Tiryaki: Iğdır Emniyet Müdürü AKP temsilcisi gibi davranıyor
11:03 Kendini yaktığı iddia edilen tutuklu yaşamını yitirdi
11:00 CPT’den İmralı yanıtları
10:57 Savaş uçakları Metîna’yı bombaladı
10:04 Saldırılar ve KDP işbirliğine tepki: Birlikle karşı durulabilir
09:38 Agirî Dağı’nda kaybolan dağcıların cansız bedenine ulaşıldı
09:13 Ev işçilerinin talebi İLO sözleşmesinin imzalanması
09:05 Kızıl Kurdistan'a dair yeni bir telgraf: Kemalist yönetim endişeli!
09:03 Hilal Kar'ın faili 1 aydır yakalanmadı
09:02 Bakanlık talimatıyla tekli hücrede tutulan tutsağa baskı arttı
09:00 Peköz: Ankara’nın stratejisinde Hewlêr dahil Kürtlere yer yok
09:00 22 TEMMUZ 2024 GÜNDEMİ
08:56 Wan’da ev baskını
21/07/2024
23:36 Kuzey ve Doğu Suriye’de 480 tutuklu tahliye edildi
23:29 Minbic’ın 5 köyüne saldırı
22:31 Habur Çayı'na düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
22:04 Hayvan hakları savunucularından muhalefete çağrı
21:05 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
20:17 KDP'ye tepki: Ortadoğudaki sorunun çözümü de adresi de belli
20:09 Gabar’da hayatını kaybeden mühendisin kimliği açıklandı
20:05 Aydın'daki yangın kontrol altına alındı
19:31 Fotoğrafçı Murat Yazar’dan haber alındı: Serbest bırakıldı
19:20 Aydos Ormanı’ndaki yangın kontrol altına alındı
17:51 Bağcılar’da tecrit gündemli halk toplantısı
17:29 DEM Parti heyeti, Gabar Dağı’nda incelemede bulundu
16:51 Göle düşen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
16:51 Gabar'da enkaz altında kalan mühendis yaşamını yitirdi
16:47 Bağcılar'da 'işgal ve ihanet' protestosu
16:20 Baro: Şirketler Şirnex doğasını rant kapısı haline getirdi
15:59 TOKİ inşaatında iş cinayeti
15:36 Bakırköy Cezaevi önünde 'Özgürlüğe ses ver' eylemi
15:12 İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın
14:07 İzmir'de bir kadın katledildi
13:45 Emniyet müdürü bankamatik çalışanlarının provokatif eyleminde
13:38 DEM Parti Sözcüsü Doğan: PYD ile de görüşün
13:19 Şırnak Valiliği: 2 işçi kurtarıldı, 1'i enkaz altında
12:55 DAİŞ yöneticisi Hebiba yakalandı
12:30 Tahribatın sürdüğü Gabar’da sondaj kulesi devrildi
12:14 Bayındır: Abdullah Öcalan’a özgürlük, Kurdistan'a statü
11:17 DEM Parti Amed İl Eşbaşkanları belli oldu
10:36 Bakırhan'dan KDP'ye: İşgale ortak olmayın
09:49 Jin derginin yeni sayısının konusu ırkçılık
09:40 Peyas'ta 'özel savaş' atölyesi
09:25 Amed'de mahkeme kararına rağmen sağlıkçılar kamerayla izleniyor
09:23 9 yıl geçti: Olay aydınlatılmadı, dosya Yargıtay’da bekletiliyor
09:21 Gazeteci Işık: KDP’nin işbirliği iktidarını sürdürme çabasıdır
09:16 DEDAŞ'ın kesintileri hasta çocuğu nefessiz bıraktı
09:12 Sosyalist partilerden saldırılara karşı 'ortak mücadele' çağrısı
09:10 Sırtında platin ve tek böbrekle yaşayan tutsağın durumu ağır
09:07 Yozgat Cezaevi ihlal raporunda yok yok!
09:04 Kiras-fîstan fiyatları dörde katlandı
09:00 21 TEMMUZ 2024 GÜNDEMİ
08:32 Adana'da deprem
00:25 Gençlik örgütleri Pîrsus için yasaklanan Taksim Meydanı’na çıktı
20/07/2024
23:55 33 düş yolcusu Avrupa'da anıldı
23:27 Gözaltına alınan gençler serbest bırakıldı
23:21 Özgür Özel’den Pîrsûs Katliamı paylaşımı
22:59 32 yılın aradan tahliye edilen Güneş’e kitlesel karşılama
22:09 Fotoğrafçı Murat Yazar’dan haber alınamıyor
21:40 İrade gaspına karşı nöbetler sürüyor: Kayyım zihniyetinden vazgeç
21:24 Gever’de Gülistan Doku Futbol Turnuvasının final maçı oynandı
20:32 'Öldürme' yasası protesto edildi
19:01 KDP’ye çağrı: İhanete son ver
18:52 Akbelen Ormanı için büyük buluşma
18:03 Pîrsûs'ta katledilenler İstanbul'da anıldı: Düşleri yarım kalmayacak
18:01 Wan’da iki ilçede sel
16:43 Sebahat Tuncel: Mücadele varsa zafer de vardır
15:51 Hastanedeki yemekten zehirlenen çalışan 3 gündür tedavi altında
15:36 Ağır hasta tutsağa hücre cezası verildi
15:08 Kuday ve Menteş’in tahliyesi istendi
14:57 Efrîn’de 9 kişi kaçırıldı
14:39 Mülteci teknesinde yangın: 40 ölü
14:09 Düş yolcuları anıldı: Mezarlarına karanfil ve oyuncak bırakıldı
14:04 Yolcu treni otomobile çarptı: 3 ölü
14:03 Kafe saldırısında bir kişi daha gözaltına alındı
13:29 Emniyet yetkilisi ‘gözaltında’ dedi, 32 yıldır haber yok
13:16 DEM Parti Merkez İlçe Eşbaşkanı tutuklandı
12:30 Kayıp yakınları 4 kentte adalet talep etti